ALGEMEEN BESTUUR WIJKRAAD KEENT

Tel: 06 1555 0406

Jan aan den Toorn voorzitter
v. Heukelomstraat 23 tel. 524368

(vacant) secretaris

Piet van Horne penningmeester

Dré van de Kruijs vice-voorzitter
Gildestraat 35 tel. 06-12576002

Jamila Belmoudden bestuurslid
Twijnderstraat 110 tel. 06-48465963

Achmed Belmoudden bestuurslid

Judy Tangande bestuurslid
j.tangande@ziggo.nl