ALGEMEEN BESTUUR WIJKRAAD KEENT

Tel: 06 1555 0406

Judy Tangande voorzitter
Kruisstraat 15 

(vacant) secretaris

Ulrich Wieneke penningmeester

Dré van de Kruijs vice-voorzitter
Gildestraat 35 tel. 06-12576002