Filmmiddag “Weert zoals het Was”

op zaterdag de 15 -09-2018 in het Keenter Hart

Zoals in onze Wijkkrant is vermeld hebben wij op zaterdag de 15 september 2018 een filmmiddag voor alle bewoners van Weert – Keent en alle andere belanghebbende georganiseerd.

De film zal starten om 15:00 uur in het Keenter Hart aan de Sint Jozefskerkplein te Weert. U bent vanaf 14:45 van harte welkomen.

Het is ook de bedoeling dat wij met zijn allen er een mooie gezellige middag van maken. De Wijkraad Keent trakteert iedere bezoeker op een consumptie.

De film duurt ongeveer per deel 1,30 uur.

Wij willen 2 delen laten zien met een pauze.
In de pauze is voldoende gelegenheid om bij een lekkere consumptie over de film van gedachten te wisselen. Dit is wel voor eigen rekening. Dus omstreeks 18:30 uur / 19: uur is de filmmiddag beëindigd.

Bij voldoende belangstelling zullen wij meer van deze middagen organiseren c.q. avonden houden.

Bij voorbaat op 16 november 2018 hebben wij de volgende filmdag gepland.

Beginnende om 19:00 uur

Hierbij maken wij u ook attent op onze dansavond, die wij houden op zaterdag
3 oktober 2018. Deze is ook in het Keenter Hart en begint om 20:00 uur.
Een gezellige avond met muziek, welke ook naar uw wensen gespeeld wordt. Het is onze bedoeling om hiervan ook een gezellige avond te maken. De muziek wordt verzorgd door het orkest “OLD FASHION” Verdere inlichtingen
http://www.wijkraadkeent.nl/dansavond-13-okt-2018/