Riolering Keent Dalschoolterrein

RIOLERINGS- EN HERINRICHTINGSPROJECT KEENT-WEST. DALSCHOOLTERREIN In de afgelopen wijkkrant hebben wij u geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond de herinrichting van de straten in Keent- West. Hierbij zullen zowel de riolering alsmede de straten grondig worden aangepakt. Op een aantal plaatsen zal het straatbeeld enorm veranderen. Meer ...

Kerstmarkt

Op vrijdag 14 december, zaterdag 15 december en zondag 16 december wil de Wijkraad een kerstmarkt organiseren op het St. jozefskerkplein op Keent. Tevens zullen er enkele koren optreden in de St. Josephkerk. De informatieavond is voor belangstellende en deelnemers aan de Kerstmarkt. Meer ...

Nieuws