ROMMELROUTE  2019

Op 2e Pinksterdag maandag 10 juni organiseert Wijkraad  Keent weer een Rommelroute in een aantal straten in de wijk. Op het Sintjozefskerkplein zal ook een openluchtbazaar plaatsvinden. Daarnaast worden er enkele speeltoestellen geplaatst.

Zie poster

De feestelijkheden beginnen om 11.00 uur en duren tot 16.00 uur.

Het traject van de Rommelroute is bepaald op basis van de binnengekomen aanmeldingen.

We proberen zoveel mogelijk deelnemers voor hun eigen huis te plaatsen, maar we zullen net zoals vorig jaar ook een aantal mensen die buiten de gekozen route wonen een plekje moeten geven binnen de route.

U kunt zich op de volgende manieren alsnog aanmelden :

-1  Telefonisch of per e-mail bij Rachel Raafs.  Zuiderstraat 30A

     Tel.: 0612329090 WhatsApp

     e-mail : martinrachelraafs@gmail.com 

 

-2  Nancy Heinze Zuiderstraat 21 Of Facebook wijkkeent

-3  Telefonisch bij Dré van de Kruijs                   Tel.:  06 12576002

-4  Per e-mail bij                                              wijkraadkeent@gmail.com

Vermeld steeds alle gegevens die in onderstaande aanmeldstrook gevraagd worden voor zover U daarover beschikt zodat wij u ook kunnen informeren over het resultaat.

Wij hopen u allemaal als deelnemer of als bezoeker te ontmoeten.