welkom

De site is weer aangepast.

De Wijkkrant wordt nog een maal huis aan huis bezorgd. Hierna kunt u deze op een aantal plaatsen in Keent ophalen.
Wanneer u de Wijkkrant via Email wenst te ontvangen of in de brievenbus verzoek ik u om dit even via een Email of briefje te melden met Emailadres of huisadres.
Dit kan via Emailadres wijkraadkeent@gmail.com of info@wijkraadkeent.nl. Ook kunt briefje sturen naar postadres Kruisstraat 15, 6006 ZJ. Daarnaast kunt u ook een berichtje achterlaten in het Keenter Hart.
De Wijkkrant kan opgehaald worden in het Keenter Hart, Pius X hof en Zuiderborgh.

Om de communicatie naar de bewoners van de Wijk te verbeteren is besloten om de wijkkrant vaker uit te brengen. Het is de bedoeling dat alle activiteiten die in Keent georganiseerd worden voor wijkbewoners hierin vermeld worden. Hiermee hopen we de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. In het Groot Keent Overleg van dinsdag 2 juli is besloten dat rond de volgende data 25 september, 27 november, 29 januari, 25 maart en 27 mei de wijkkrant uitkomt.
Door de nieuwe uitvoering in A5 formaat zijn de kosten behoorlijk afgenomen. Door het aantal terug te brengen hopen we de kosten verder terug te brengen. Het zal waarschijnlijk nooit lukken om dit binnen het budget van de subsidie te doen. We hopen dat ieder die het blad op papier of via Email wil blijven ontvangen dit even zal melden. We willen er garant voor staan dat iedereen geïnformeerd wordt. We vinden het een verspilling om het blad te drukken om vervolgens bij het oud papier te gooien.
Bestuur Wijkraad Keent

Wijkraad Keent heeft u hard nodig want zonder U bestaat er geen wijkraad en zullen de activiteiten van de wijkraad binnenkort niet meer plaatsvinden!

Meldt u daarom z.s.m. aan via info@wijkraadkeent.nl om lid te worden of om u aan te melden voor eventuele activiteiten.

partners