ALGEMEEN BESTUUR WIJKRAAD KEENT

Tel: 06 1555 0406

Judy Tangande voorzitter
Kruisstraat 15 

Marianne Velter secretaris

Dré van de Kruijs penningmeester