Rioolvervanging en herinrichting Keent West

Begin oktober is aannemer Heijmans gestart met de uitvoering van dit project.

Het werk wordt in een aantal fases uitgevoerd. De eerste fase omvat het gedeelte van de Kerkstraat tussen de Louis Regoutstraat en de Keulerstraat, de Sutjensdwarsstraat vanaf de Kerkstraat tot de parkeerplaats van Albert Heijn en het nog af te werken gedeelte van de Sutjensstraat. In afwijking van de oorspronkelijke planning is de rotonde op de kruising Kerkstraat-Keulerstraat aan deze fase toegevoegd.

Dit gedeelte van het project wordt in week 51 van dit jaar afgerond, dus net voor de Kerstdagen.

De rode afwerklagen op de fietsstroken in de Kerkstraat worden later (in 2020) aangebracht.

Na Nieuwjaar wordt in week 2 van 2020 begonnen met de tweede fase bestaande uit de Kerkstraat tussen Keulerstraat en Bloemartstraat , de Bloemartstraat en het restant van de Sutjensstraat. De bewoners zullen hierover vooraf nog nader worden geïnformeerd. De planning is dat dit gedeelte eind Maart 2020 klaar zal zijn.

Over de daarna nog uit te voeren werken krijgt u informatie in de volgende wijkkrant.

Het is nog steeds de bedoeling dat het hele project eind 2020 is voltooid. Gezien het feit dat de aannemer voor ligt op de voor de start gemaakte planning zal dit waarschijnlijk wel lukken.